Zrušenie PZP a čo by ste o ňom mali vedieť

  • 25.12.2017
  • Kategória: PZP
  • Autor: Mgr. Jaroslav Ilek
Zrušenie PZP a čo by ste o ňom mali vedieť
Zrušenie zmluvy PZP má svoje presné pravidlá. Nemôžete ho ukončiť len tak, ako sa vám zachce. Zrušenie PZP totiž upravuje zákon. Ak ste už niekedy povinné zmluvné poistenie rušili, tak ste sa s nimi už možno stretli. Ak nie, tak si o zrušení PZP môžete prečítať v tomto článku.

Ako je zákonom upravené zrušenie PZP

O tom ako môžete zrušiť svoje PZP, hovorí zákon o povinnom zmluvnom poistení a takisto aj občiansky zákonník. Nájdete tam všetky možnosti, ktorými sa dá PZP zrušiť.

Podľa zákona môže zrušenie PZP nastať z nasledovných dôvodov

  • Podaním výpovede 6 týždňov pred výročným dňom začiatku poistenia. Výpoveď musí byť doručená do poisťovne pred touto lehotou a musí byť doručená písomne. Ak sa omeškáte čo i len o jeden deň, tak vaše PZP nezanikne. Táto forma zrušenia PZP je najčastejšia a robia ju ľudia obyčajne vtedy, ak si chcú zmeniť PZP za lacnejšie v inej poisťovni.
  • Nezaplatením poistného do jedného mesiaca od jeho splatnosti. V zmluve o PZP môžete mať dojednané aj dlhšie obdobie ako 1 mesiac, maximálne však 3 mesiace. Ak uplynie lehota, tak PZP zaniká. Touto formou zaniká PZP väčšinou z dôvodu, že zabudnete uhradiť poistné alebo ste nestihli podať výpoveď 6 týždňov pred výročím a nemáte inú možnosť.
  • Zrušenie PZP po vzniku škodovej udalosti. Klient aj poisťovňa môže vypovedať poistnú zmluvu do jedného mesiaca odo dňa oznámenia o vzniku škodovej udalosti. Veľa ľudí o tejto možnosti vôbec netuší. Výpovedná lehota je v tomto prípade jeden mesiac a po jej uplynutí zmluva PZP zanikne.
  • Zánikom motorového vozidla. Je to stav vozidla, ktorý neumožňuje jeho majiteľovi získať technickú spôsobilosť na prevádzku po cestných komunikáciách. Môže ísť o auto po ťažkej havárií alebo živelnej udalosti, kedy sa už nedá opraviť. Môže ísť aj o situáciu, kedy máte doma nejaký starý vrak, ktorým už nepohnete. Ak chcete vypovedať zmluvu, tak musíte poisťovni predložiť doklad o ekologickej likvidácii vozidla.
  • Zmenou vlastníka vozidla v evidencii vozidiel. Pri predaji alebo darovaní vozidla dochádza k zmene vlastníka. Je to zaevidované na polícii v evidencii vozidiel a máte o tom doklad v podobe technického preukazu. Ak ste svoje auto predali, tak na zrušenie PZP musíte poisťovni doložiť kópiu technického preukazu, kde bude už zapísané aj meno nového majiteľa, na ktorého sa bude auto prepisovať.
  • Vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel. Môže ísť o vyradenie starého vozidla, vyradenie fyzicky neexistujúceho vozidla, ďalej vyradenie historického vozidla, vozidla zaradeného do muzeálnych zbierok, vozidla zaevidovaného v zahraničí a pod. Nech je dôvod vyradenia z evidencie akýkoľvek, tak pre zrušenie PZP musíte poisťovni predložiť prislúchajúce doklady.
  • Prijatím oznámenia o krádeži motorového vozidla. Je to menej príjemný dôvod zrušenia povinného zmluvného poistenia, ale stáva sa aj to. K zrušeniu PZP prikladáte aj potvrdenie od polície.

Pre zrušenie PZP kontaktujete poisťovňu vždy písomne

Pri zrušení povinného zmluvného poistenia musíte požiadať poisťovňu písomne so žiadosťou o výpoveď PZP. K výpovedi prikladáte ako prílohy požadovaný doklad, ktorý sa líši od dôvodu žiadosti o výpoveď PZP.

Platí to dokonca aj v prípadoch, kedy zmluva PZP zaniká okamihom, keď nastala skutočnosť uvedená v niektorých predchádzajúcich bodoch (zánik vozidla, zmena vlastníka, vyradenie z evidencie, krádež).

Aj vtedy ako klient ste o tom povinný informovať poisťovňu bez zbytočného odkladu. Poisťovňa ukončí vaše PZP ku dňu, kedy nastala niektorá z vyššie spomínaných skutočností a vráti vám naspať nespotrebované poistné.
Mgr. Jaroslav Ilek - PZPportal.sk

Mgr. Jaroslav Ilek

Pomáham ľuďom pri výbere a nastavení finančných produktov, aby za ne platili čo najmenej a získali čo najväčší úžitok. Som zakladateľom tohto webu, webu expertnafinancie.sk a autorom e-booku "7 tipov ako ušetriť na finančných produktoch". Vediem tím finančných sprostredkovateľov a venujem sa online projektom na podporu profesionality poradcov na Slovensku.
Zdieľaj:

Ako postupovať

   Porovnajte si ponuky PZP >>

   Vyberte najlepšiu ponuku

   Uzatvorte PZP online

   Zmluvu dostanete na email

Výhody online poistenia

   Porovnanie cien PZP>>

   Zľavy až do 70%

   Uzatvorenie za pár minút

   PZP platí okamžite

   Nemusíte ísť do poisťovne

   Zmluva a zelená karta ihneď na email

Užitočné odkazy

Ako si môžete porovnať ceny PZP

Postup pri uzatváraní PZP online

Ako postupovať pri zmene poisťovne

Ako ukončiť PZP pri predaji auta

Ako môžete zrušiť PZP

Ako postupovať pri dopravnej nehode

Chcete platiť menej za svoje PZP?
Porovnať ceny PZP