Verejný prísľub k PZP v Groupama poisťovni – kvalitné krytie alebo len marketing?

 • 25.12.2019
 • Kategória: PZP
 • Autor: Mgr. Jaroslav Ilek
Verejný prísľub k PZP v Groupama poisťovni – kvalitné krytie alebo len marketing?
Groupama poisťovňa ponúka k svojmu PZP plnenie navyše formou verejného prísľubu. Plnenie sa týka trvalých následkov po úraze a smrti vodiča. Na prvý pohľad to môže pôsobiť zaujímavo. Je to naozaj zaujímavé krytie alebo len marketing poisťovne Groupama na prilákanie klientov na PZP?

Groupama poisťovňa nie je jediná, ktorá má pre povinné zmluvné poistenie verejný prísľub, ktorým vodiči môžu získať plnenie navyše. Tu sa budem venovať len verejnému prísľubu k PZP v Groupame.

Vychádzam z dokumentu, ktorý ma na svojom webe Groupama poisťovňa a vyberiem z toho len tie najpodstatnejšie veci.

Čo môžete získať vďaka verejnému prísľubu k PZP

To, čo je kryje povinné zmluvné poistenie, vyplýva priamo zo zákona. Tam je zadefinované minimum, čo musí byť kryté v PZP v každej poisťovni.

Vo verejnom prísľube Groupama poskytuje plnenie navyše v prípade trvalého následku po úraze nad 76% alebo smrti vodiča vozidla, na ktoré bolo dojednané PZP v Groupama poisťovni.

Plnenie je vo výške 2.000 €. Plnenie sa nevzťahuje na majiteľa vozidla alebo na poistníka. Vzťahuje sa na vodiča auta, ktoré je poistené cez PZP Groupama.

Aké sú podmienky plnenie z verejného prísľubu PZP Groupama

Vo verejnom prísľube sú presne do detailov zadefinované podmienky nároku na poistné plnenie. Vyberám len to najdôležitejšie.

 • PZP je uzatvorené v Groupame so začiatkom poistenia alebo výročným dňom v roku 2020.
 • K úrazu alebo smrti dôjde počas platnosti a účinnosti PZP v čase od 1.1.2020 do 31.12.2021.
 • Poistník nebude v omeškaní s platbou za PZP.
 • Platí to iba pre vodiča vozidla do 3.500 kg.
 • Plnenie je možné iba jedenkrát za jedno poistné obdobie a to iba pre jednu osobu/vodiča.
 • Miera trvalých následkov sa posudzuje podľa oceňovacej tabuľky, ktorá je súčasťou verejného prísľubu. V prípade viacerých úrazov sa percentá zrátavajú dokopy.
 • Plnenie je vždy len 2.000 € bez ohľadu na závažnosť trvalých následkov po úraze.

Kedy na plnenie nemáte nárok

Je tam zadefinované aj to, kedy poisťovňa nebude plniť poistné plnenie. Sú to nasledovné prípady.

 • K poistnej udalosti dôjde úmyselným konaním vodiča.
 • Poškodenia zdravia, ktoré mal vodič už pred poistnou udalosťou.
 • Udalosti, ktoré nastanú po použití drog, omamných látok alebo lekárom nepredpísaných liekov.
 • Ak udalosť nastane v súvislosti vojenskými udalosťami, vzburami, povstaniami, nepokojmi.
 • Účasť vodiča na celoštátnej alebo medzinárodnej športovej súťaži pomocou suchozemského vozidla poháňaným motorom.
 • Vedenia motorového vodidla bez vodičského oprávnenia alebo vedenia vozidla na inej ako verejnej komunikácii.
 • Ak sa vodič poisteného vozidla obrátil na lekára neskoro a už nebolo možné podstúpiť medikamentóznu liečbu.
 • Udalosti vzniknuté v súvislosti s mentálnymi poruchami a poruchami správania.
 • Udalosti, ku ktorej dôjde v dôsledku infarktu, epilepsie alebo krvácania do mozgu, následkom infekcie HIV a choroby AIDS.

Aký je záver?

Hovorím za seba a nemám snahu byť maximálne objektívny. Keď si vyberám PZP, tak sa pozerám hlavne na cenu a asistenčné služby, ktoré mi poisťovňa k PZP ponúka. Ak vyhráva Groupama, tak si tam poistenie uzatvorím. Ak nie, tak budem mať PZP v inej poisťovni.

Plnenie z verejného prísľubu v tomto prípade je za mňa viac marketing ako poistenie. Poistná suma 2.000 € je naozaj pre mnohých ľudí len symbolický a hlavne poistné plnenie je tak oklieštené poistnými podmienkami, že je veľmi ťažké ho získať.

Plnenie od 76% trvalej invalidity je veľmi málo. Drvivá väčšina úrazov podľa štatistík, je pod touto hranicou. Ak životné poistenie potrebujem, čoho súčasťou je aj poistenie trvalých následkov po úraze, tak preferujem plnohodnotné poistenie, kde má všetky pre mňa podstatné riziká a na sumy, ktoré potrebujem.

Viac na tému životné poistenie píšem článku na inom mojom webe – 4 osvedčené kroky ako postupovať pri výbere životného poistenia.

Ak si chcete vybrať vhodné PZP pre seba, tak kliknite TU.
Mgr. Jaroslav Ilek - PZPportal.sk

Mgr. Jaroslav Ilek

Pomáham ľuďom pri výbere a nastavení finančných produktov, aby za ne platili čo najmenej a získali čo najväčší úžitok. Som zakladateľom tohto webu, webu expertnafinancie.sk a autorom e-booku "7 tipov ako ušetriť na finančných produktoch". Vediem tím finančných sprostredkovateľov a venujem sa online projektom na podporu profesionality poradcov na Slovensku.
Zdieľaj:

Ako postupovať

   Porovnajte si ponuky PZP >>

   Vyberte najlepšiu ponuku

   Uzatvorte PZP online

   Zmluvu dostanete na email

Výhody online poistenia

   Porovnanie cien PZP>>

   Zľavy až do 70%

   Uzatvorenie za pár minút

   PZP platí okamžite

   Nemusíte ísť do poisťovne

   Zmluva a zelená karta ihneď na email

Užitočné odkazy

Ako si môžete porovnať ceny PZP

Postup pri uzatváraní PZP online

Ako postupovať pri zmene poisťovne

Ako ukončiť PZP pri predaji auta

Ako môžete zrušiť PZP

Ako postupovať pri dopravnej nehode

Chcete platiť menej za svoje PZP?
Porovnať ceny PZP