PZP Wüstenrot poisťovňa

Wüstenrot nie je veľkým hráčom na trhu PZP. Aj napriek tomu, že trhový podiel má menej ako 5%, tak každopádne pre niektoré skupiny vodičov je dobrou voľbou. Okrem PZP ponúka Wüstenrot aj havarijné poistenie a poistenie GAP.

Limity poistného plnenia v PZP Wüstenrot

 • 5.240.000 € za škodu na zdraví a nákladov pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených osôb. Okrem toho sa to vzťahuje aj na škodu vzniknutú náhradou nákladov zdravotnej starostlivosti, nemocenských dávok, dávok nemocenského zabezpečenia, úrazových dávok, dávok úrazového zabezpečenia a pod. a to tiež bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených.
 • 1.050.000 € za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, za účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov z povinného zmluvného poistenia a za ušlý zisk a to bez ohľadu na počet poškodených.

Sadzobník PZP Wüstenrot

Zdroj: Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Wüstenrot v PZP ponúka vernostnú zľavu

Vernostná zľava sa odvíja od počtu aktívnych zmlúv vo Wüstenrot poisťovni. Zľavy je môžete získať za nasledovné produkty:

 • KASKO, SuperGAP;
 • povinné zmluvné poistenie aj na iné motorové vozidlo;
 • poistenie skiel MV;
 • poistenie právnej ochrany;
 • poistenie nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti za škodu;
 • individuálne neživotné poistenie;
 • poistenie malých a stredných podnikateľov;
 • poistenie bytového domu;
 • úraz a zodpovednosť;
 • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo niektoré zo životných poistení;
 • a taktiež ak máte stavebné sporenie vo Wüstenrot stavebnej sporiteľni.

Výšku zliav si môžete pozrieť na obrázku nižšie.

PZP Wustenrot - vernostná zľavaZdroj: Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Zvýhodnená sadzba pri poistení prívesu k PZP

Zvýhodnená sadzba PZP pre poistenie prívesu je vo výške 9 € ročne. Môžete ju využiť v prípade, ak máte vo Wüstenrote uzatvorené PZP pre motorové vozidlo alebo si ho súčasne poisťujete s prívesom. Zároveň musia byť splnené tieto podmienky:

 • poistník je držiteľom poisteného vozidla aj zvýhodňovaného prívesu,
 • poistník je držiteľom poisteného vozidla a držiteľom zvýhodňovaného prívesu je jeho manžel/manželka,
 • poistník je držiteľom zvýhodňovaného prívesu a držiteľom poisteného vozidla je jeho manžel/manželka,
 • poistník je držiteľom poisteného vozidla a držiteľom zvýhodňovaného prívesu je ten istý klient ako FO – podnikateľ,
 • poistník ako FO - podnikateľ je držiteľom zvýhodňovaného prívesu a držiteľom poisteného vozidla je ten istý klient ako fyzická osoba.

Asistenčné služby k PZP Wüstenrot

Wüstenrot poskytuje svoje asistenčné služby pre každého, kto má dojednané povinné zmluvné poistenie.

Asistenčné služby zahŕňajú tieto služby:

Pri dopravnej nehode

Oprava na mieste, odtiahnutie, úschova v prípade dopravnej nehody:

 • zorganizovanie a úhrada opravy vozidla na mieste;
 • zorganizovanie a úhrada odťahu vozidla do najbližšieho servisu;
 • zorganizovanie a úhrada úschovy nepojazdného vozidla;
 • zorganizovanie odťahu do miesta bydliska.

Dopravná nehoda vozidla (pokračovanie v ceste alebo návrat):

 • ubytovanie (max. 2 noci);
 • auto (max. 5 dní) pri dopravnej nehode;
 • vlak 2. triedy, autobus;
 • letenka triedy ECO.

Pri krádeži vozidla

Krádež vozidla (pokračovanie v ceste alebo návrat):

 • ubytovanie (max. 2 noci);
 • auto (max. 1 deň);
 • vlak 2. triedy, autobus;
 • letenka triedy ECO.

Pri poruche vozidla

Oprava na mieste, odtiahnutie, úschova v prípade poruchy:

 • zorganizovanie opravy vozidla na mieste;
 • zorganizovanie odťahu vozidla do najbližšieho servisu;
 • zorganizovanie úschovy nepojazdného vozidla;
 • zorganizovanie odťahu do miesta bydliska.

Ak vozidlo nie je možné opraviť v ten istý deň (pokračovanie v ceste alebo návrat):

 • ubytovanie (zorganizovanie);
 • auto (zorganizovanie);
 • vlak 2. triedy, autobus (zorganizovanie);
 • letenka triedy ECO (zorganizovanie).

Strata kľúčov od vozidla:

 • otvorenie dverí, prípadne výmena zámku (zorganizovanie);
 • odťah vozidla do najbližšieho servisu (zorganizovanie).

Zámena paliva v nádrži vozidla, vyčerpanie paliva:

 • vyprázdnenie nádrže a prečerpanie nesprávne načerpaného paliva (zorganizovanie);
 • odťah vozidla do najbližšieho servisu (zorganizovanie);
 • dovoz paliva do miesta výskytu vozidla (zorganizovanie).

Defekt pneumatiky vozidla:

 • výmena pneumatiky na mieste (zorganizovanie).

Ostatné (týka sa len zahraničia mimo SR a ČR)

 • repatriácia vozidla do SR za účelom vyzdvihnutia vozidla alebo zorganizovanie a úhrada odtiahnutia vozidla do SR;
 • náklady na vyradenie vozidla z evidencie a jeho zošrotovanie;
 • zaistenie náhradných dielov pre opravu;
 • zabezpečenie finančných prostriedkov;
 • cesta náhradného vodiča v prípade hospitalizácie vodiča po nehode;
 • doručenie správy blízkej osobe.

Pripoistenie k PZP Wüstenrot

K povinnému zmluvnému poisteniu si môžete dojednať navyše tieto pripoistenia:

 • Pripoistenie skiel motorových vozidiel;
 • Úrazové pripoistenie AUTO;
 • Pripoistenie právnej ochrany AUTO a VODIČ.

Kontakty

Adresa poisťovne
Wüstenrot poisťovňa, a. s.
Karadžičova 17
825 22 Bratislava

Hlásenie škody na PZP Wüstenrot
+421 2 33 06 88 05 alebo online

Asistenčné služby k PZP Wüstenrot
+421 2 57 88 93 33

Ako postupovať

   Porovnajte si ponuky PZP >>

   Vyberte najlepšiu ponuku

   Uzatvorte PZP online

   Zmluvu dostanete na email

Výhody online poistenia

   Porovnanie cien PZP>>

   Zľavy až do 70%

   Uzatvorenie za pár minút

   PZP platí okamžite

   Nemusíte ísť do poisťovne

   Zmluva a zelená karta ihneď na email

Užitočné odkazy

Ako si môžete porovnať ceny PZP

Postup pri uzatváraní PZP online

Ako postupovať pri zmene poisťovne

Ako ukončiť PZP pri predaji auta

Ako môžete zrušiť PZP

Ako postupovať pri dopravnej nehode

Chcete platiť menej za svoje PZP?
Porovnať ceny PZP