PZP UNIQA poisťovňa

Uniqa je zo svojim trhovým podielom v prvej päťke poisťovni poskytujúcich povinné zmluvné poistenie. V oblasti poistenia automobilov ponúka okrem PZP aj havarijné poistenie a GAP.

Limity poistného plnenia v PZP Uniqa

 • Škody na zdraví bez ohľadu na počet zranených a usmrtených – 5.240.000 €.
 • Škody na veciach, za náklady s právnym zastúpením a ušlý zisk – 1.050.000 €.

Pripoistenia k povinnému zmluvnému poisteniu

Okrem toho, čo v PZP musí byť zo zákona, Uniqa umožňuje pripoistiť si aj tieto pripoistenia:
pripoistenie rozšírenej asistencie;

 • pripoistenie pre prípad trvalých následkov v dôsledku havárie;
 • pripoistenie čelného skla;
 • pripoistenie pre vodiča pre prípad smrti úrazom;
 • právnik do auta.

Bonusy a zľavy v PZP Uniqa poisťovni

Tak ako aj v iných poisťovniach, tak aj Uniqa umožňuje pri uzatváraní PZP získať viaceré zľavy, ktoré vám znížia poistné za povinné zmluvné poistenie.

Môžete sa stretnúť s týmito zľavami:

 • zľava za iné existujúce zmluvy v UNIQA poisťovni;
 • zľava za výšku poistného na iných zmluvách;
 • obchodná zľava;
 • zľava za bezškodový priebeh;
 • individuálny bonus.

Asistenčné služby k PZP

UNIQA poskytuje základnú a rozšírenú asistenciu. Základná asistenciu zahŕňa tieto služby:

 • nehoda (havária, živel, pokus o krádež) alebo porucha - hradí oprava na mieste alebo odťah alebo úschova;
 • nehoda (oprava trvá viac ako 8 hodín) - hradí ubytovanie alebo náhradné vozidlo alebo vlak alebo letenka;
 • porucha (oprava trvá viac ako 8 hodín) - zorganizuje ubytovanie alebo auto alebo vlak alebo letenka;
 • náklady na opravu v zahraničí prevyšujú trhovú cenu vozidla v SR – zorganizuje vybavenie formalít súvisiacich s vyradením neopraveného vozidla z evidencie a zorganizuje jeho zošrotovanie;
 • krádež - hradí ubytovanie alebo auto;
 • strata alebo krádež kľúčov od vozidla - zorganizuje otvorenie vozidla a výmeny zámkov (platí i v prípade, že kľúče zostanú uzamknuté vo vnútri vozidla);
 • palivo alebo defekt pneumatiky - zorganizuje dovoz a prečerpanie (v prípade zámeny) paliva, opravu defektu resp. výmenu pneumatiky;
 • oprava vozidla v zahraničí (trvajúca viac ako 7 dní) - zorganizuje cestu do zahraničia za účelom vyzdvihnutia vozidla alebo zorganizuje odťah vozidla na územie SR;
 • hospitalizácia oprávnenej osoby - zorganizuje: návštevu rodinného príslušníka (doprava, ubytovanie);
 • právna asistencia pre prípad zadržania, vzatia do väzby, uväznenia oprávnenej osoby a pod.;
 • administratívno-právna asistencia v prípade asistenčnej udalosti - predcestovná asistencia, telefonická pomoc v núdzi, telefonické tlmočenie a preklady, lekárska asistencia;
 • UNIQA ASSISTANCE GARANCIA - bezplatný / zvýhodnený odťah vozidla do preferovaného servisu.

Rozšírená asistencia zahŕňa služby navyše a vyššie poistné limity.

Kontakty

Adresa
UNIQA poisťovňa, a.s.
Krasovského 15
851 01 Bratislava

Hlásenie škody na PZP
+421 2 32 600 100 alebo online

Asistenčné služby k PZP UNIQA
+421 2 582 52 188

Ako postupovať

   Porovnajte si ponuky PZP >>

   Vyberte najlepšiu ponuku

   Uzatvorte PZP online

   Zmluvu dostanete na email

Výhody online poistenia

   Porovnanie cien PZP>>

   Zľavy až do 70%

   Uzatvorenie za pár minút

   PZP platí okamžite

   Nemusíte ísť do poisťovne

   Zmluva a zelená karta ihneď na email

Užitočné odkazy

Ako si môžete porovnať ceny PZP

Postup pri uzatváraní PZP online

Ako postupovať pri zmene poisťovne

Ako ukončiť PZP pri predaji auta

Ako môžete zrušiť PZP

Ako postupovať pri dopravnej nehode

Chcete platiť menej za svoje PZP?
Porovnať ceny PZP