PZP Union poisťovňa

Union je v povinnom zmluvnom poistení na chvoste trhu. V PZP je zaujímavý len pre úzky okruh ľudí. Aj napriek tomu, že Union ponúka zaujímavé PZP, tak sa mu veľmi nedarí získať väčší trhový podiel.

Union ponúka 3 balíky PZP

PZP Basic

 • poistenie škody na živote a zdraví do 5.240.000 €
 • poistenie škody na majetku do 1.050.000 €

PZP Optimum

 • poistenie škody na živote a zdraví do 5.240.000 €
 • poistenie škody na majetku do 3.000.000 €
 • asistenčné služby

PZP Excellent Plus

 • poistenie škody na živote a zdraví do 5.2400.000 €
 • poistenie škody na majetku do 5.000.000 €
 • asistenčné služby
 • poistenie proti živelným udalostiam do 2.500 €

Pripoistenia k PZP Union

Poistenie skla

 • Toto pripoistenie kryje škody nielen na čelnom, ale aj na zadnom skle a bočných sklách proti zničeniu a poškodeniu.
 • Poistná suma môže byť 200, 300 alebo 550 €.
 • Spoluúčasť je vo výške 10%. Pri oprave do výšky 30 € nie je potrebné platiť spoluúčasť.

Poistenie proti výtlkom

 • Z tohto pripoistenia sú kryté škody na diskoch, pneumatikách a náklady na geometriu.
 • Poistná suma môže byť 100, 200 alebo 300 €.
 • Spoluúčasť je vo výške 10%.

Poistenie úrazu vodiča

 • Union poisťovňa zaplatí odškodné pri hospitalizácii, trvalých následkoch po úraze alebo smrti v dôsledku úrazu.
 • Poistná suma závisí od zvoleného balíka.
 • Poisťovňa si pri tomto pripoistení neuplatňuje žiadnu spoluúčasť.

Poistenie stretu so zverou

 • Pri strete s divou zverou kryje toto pripoistenie škody na poistenom motorovom vozidle.
 • Poistná suma môže byť vo výške 2.500, 5.000 alebo 7.500 €.
 • Spoluúčasť je vo výške 10%.

Asistenčné služby k PZP Union

Asistenčné služby k PZP v Unione zabezpečuje holandská spoločnosť Eurocross Assistance. Poskytuje pomerne široké spektrum služieb.

Základné služby, ktoré vodiči najviac využívajú, sú tieto:

 • odťah vozidla do servisu v prípade nehody;
 • poskytnutie náhradného vozidla v prípade nehody a krádeže;
 • oprava defektu na mieste;
 • asistencia pri vybití autobatérie;
 • zorganizovanie pomoci pri zámene paliva v nádrži po nesprávnom natankovaní.

Kontakty

Adresa
Union poisťovňa, a. s.
Karadžičova 10
813 60 Bratislava

Hlásenie škody na PZP Union
0850 111 211 alebo online

Asistenčné služby k PZP Union
+420 2 9633 9644

Ako postupovať

   Porovnajte si ponuky PZP >>

   Vyberte najlepšiu ponuku

   Uzatvorte PZP online

   Zmluvu dostanete na email

Výhody online poistenia

   Porovnanie cien PZP>>

   Zľavy až do 70%

   Uzatvorenie za pár minút

   PZP platí okamžite

   Nemusíte ísť do poisťovne

   Zmluva a zelená karta ihneď na email

Užitočné odkazy

Ako si môžete porovnať ceny PZP

Postup pri uzatváraní PZP online

Ako postupovať pri zmene poisťovne

Ako ukončiť PZP pri predaji auta

Ako môžete zrušiť PZP

Ako postupovať pri dopravnej nehode

Chcete platiť menej za svoje PZP?
Porovnať ceny PZP