PZP KOOPERATIVA poisťovňa

Povinné zmluvné poistenie od Kooperativy patrí k priekopníkom PZP na Slovensku. Je tu od samotného začiatku, kedy PZP vzniklo. A možno aj vďaka tomu má Kooperativa pri PZP najväčší trhový podiel.

Kooperativa ponúka 2 varianty PZP

Rozdiely sú v limitoch poistného plnenia. Pri prvom z nich (variant PARTNER) je minimálne krytie, ktoré požaduje zákon a pri variante EUROPARTNER je krytie nad rámec zákona o povinnom zmluvnom poistení.

Limity poistného plnenia

PZP PARTNER

5,24 mil. EUR na náhradu škody na zdraví a nákladov pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených osôb

1,05 mil. EUR na náhradu vecných škôd a ušlého zisku bez ohľadu na počet poškodených

PZP EUROPARTNER

5,24 mil. EUR na náhradu škody na zdraví a nákladov pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených osôb

2 mil. EUR na náhradu vecných škôd a ušlého zisku bez ohľadu na počet poškodených

Zľavy na PZP od Kooperativy

Pri dojednávaní PZP si môžete vyjednať viaceré zľavy. Kooperativa patrí k poisťovniam, ktoré dokážu ísť s cenou pomerne slušne dole. Často krát je to na hrane a je otázne, či sa to ešte poisťovni aj reálne oplatí.

Môžete využiť tieto zľavy:

 • Vstupná zľava. Je to zľava určená na získanie nových klientov a môže byť vo výške 60%.
 • Zľava za spôsob platby. Pri ročnej platbe poistenia tak na poistnom pri PZP v Kooperative zaplatíte o 3% menej.
 • Zľava za viac poistení. Táto zľava môže byť vo výške 10 až 19% podľa počtu zmlúv, ktoré už máte. Najvyššiu zľavu získate vtedy, ak okrem PZP budete mať ešte 2 ďalšie poistenia.
 • Obchodno – akvizičná zľava. Túto zľavu využíva Kooperativa na získanie nových klientov alebo na ochranu existujúcich klientov (ak chcú odísť). Táto zľava môže byť vo výške 15%.
 • Systém segmentácie podľa regiónu, veku držiteľa vozidla a výkonu motora.

V rámci PZP Kooperativa uplatňuje aj tieto zľavy a prirážky:

 • Zľava pre dôchodcov, držiteľov preukazu ZŤP a historické vozidlá a vozidlá – zľava 20%.
 • Prirážka pre vozidlá autoškoly, taxislužby a auto požičovne – prirážka 50%.
 • Prirážka pre vozidlá určené a prepravu nebezpečných vecí – prirážka 100%.
 • Prirážka pre vozidlá s právom prednostnej jazdy – prirážka 50%.

Asistenčné služby PZP Kooperativa

Asistenčné služby EUROPARTNER

Technická asistencia

 • Oprava, odťah alebo úschova vozidla pri havárii alebo poruche – oprava na mieste do 120 €, odťah do 100 km, úschova do 10 dní.
 • Pokračovanie v ceste pri havárii alebo poruche – ubytovanie na 2 noci do 120 € alebo náhradná doprava alebo taxi do 100 €.
 • Krádež automobilu – ubytovanie na 2 noci do 120 € alebo náhradná doprava.
 • Strata kľúčov alebo zabuchnutie kľúčov v aute – otvorenie a výmena zámku do 50 €.
 • Defekt – oprava a mieste do 50 €.
 • Zámena a vyčerpanie paliva – vyprázdnenie nádrže a prečerpanie paliva do 50 €, asistencia a dovoz paliva na miesto.
 • Repatriácia vozidla do vlasti – pokiaľ je oprava nemožná do 7 dní, cesta pre vyzdvihnutie opraveného vozidla.
 • Vrak po nehode – formality pri vyradení z evidencie, náklady na zošrotovanie.
 • Náhradné diely – odoslanie náhradných dielov.
 • Finančná tieseň poisteného – poskytnutie pôžičky na opravu do 1.000 €.

Administratívno – právna asistencia

 • Právne a administratívne informácie – napr. informácie o pravidlách cestnej premávky, rady o postupoch pri nehode.
 • Telefonická pomoc v núdzi – rady, informácie a pomoc pri riešení núdzových situácii.
 • Tlmočenie a preklady – napr. telefonické tlmočenie pri cestnej kontrole, telefonické preklady a rady pri vypĺňaní dokladov.
 • Vzťahy so zastupiteľskými úradmi v zahraničí – napr. oznámenie nehody konzulátu, formality všetkého typu.
 • Strata dokladov – pomoc pri vystavené náhradných dokladov od vozidla alebo vodičské oprávnenie.
 • Regresné konanie – vymáhanie škody – takmer všetko, čo s tým súvisí.

Lekárska asistencia

Väčšiu z toho asistenčná služba len zorganizuje a hradí si to poistený na vlastné náklady.

 • Ambulantné ošetrenie
 • Hospitalizácia po nehode
 • Repatriácia
 • Repatriácia telesných pozostatkov
 • Vyslanie rodinného príslušníka do nemocnice

Asistenčné služby PARTNER

Technická asistencia

 • Oprava, odťah alebo úschova vozidla pri havárii – oprava na mieste, odťah do 100 km, úschova do 7 dní.
 • Pokračovanie v ceste pri havárii– ubytovanie na 1 noc do 66 € alebo náhradná doprava alebo taxi do 100 €.
 • Krádež automobilu – ubytovanie na 1 noc do 66 € alebo náhradná doprava.
 • Strata kľúčov alebo zabuchnutie kľúčov v aute – otvorenie a výmena zámku do 50 € (len v SR).
 • Defekt – oprava a mieste do 50 € (len v SR).
 • Zámena a vyčerpanie paliva – vyprázdnenie nádrže a prečerpanie paliva do 50 €, asistencia a dovoz paliva na miesto (len v SR).
 • Finančná tieseň poisteného – poskytnutie pôžičky na opravu do 500 €.

Administratívno – právna asistencia

 • Právne a administratívne informácie – napr. informácie o pravidlách cestnej premávky, rady o postupoch pri nehode.
 • Telefonická pomoc v núdzi – rady, informácie a pomoc pri riešení núdzových situácii.
 • Tlmočenie a preklady – napr. telefonické tlmočenie pri cestnej kontrole, telefonické preklady a rady pri vypĺňaní dokladov.
 • Vzťahy so zastupiteľskými úradmi v zahraničí – napr. oznámenie nehody konzulátu, formality všetkého typu.
 • Regresné konanie – vymáhanie škody – takmer všetko, čo s tým súvisí.

Verejné prísľuby Kooperativy pri PZP

 • Poisťovňa Kooperativa poskytuje bezplatne pri povinnom zmluvnom poistení krytie v zmysle verejných prísľubov.
 • Krytie úrazu vodiča motorového vozidla
 • Krytie batožiny vodiča a členov posádky poisteného auta
 • Krytie škôd pri poškodení alebo zničení vozidla následkom stretu so zverou
 • Krytie škôd na majetku pre prípad živelnej udalosti

Kontakty

Adresa
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1

Hlásenie škody na PZP
0850 111 577 alebo +421 2 5728 1670 alebo online

Asistenčné služby k PZP Kooperativa
18 118 alebo +421 2 6353 2236

Ako postupovať

   Porovnajte si ponuky PZP >>

   Vyberte najlepšiu ponuku

   Uzatvorte PZP online

   Zmluvu dostanete na email

Výhody online poistenia

   Porovnanie cien PZP>>

   Zľavy až do 70%

   Uzatvorenie za pár minút

   PZP platí okamžite

   Nemusíte ísť do poisťovne

   Zmluva a zelená karta ihneď na email

Užitočné odkazy

Ako si môžete porovnať ceny PZP

Postup pri uzatváraní PZP online

Ako postupovať pri zmene poisťovne

Ako ukončiť PZP pri predaji auta

Ako môžete zrušiť PZP

Ako postupovať pri dopravnej nehode

Chcete platiť menej za svoje PZP?
Porovnať ceny PZP