PZP KOMUNÁLNA poisťovňa

Komunálna poisťovňa je na trhu PZP silným hráčom. Dlhodobo je trhovou trojkou. Ich povinné zmluvné poistenie pozná pomerne veľa slovenských vodičov.

Limity poistného krytia v PZP

KOMUNÁLNA poisťovňa ponúka svoje povinné zmluvné poistenie v 2 variantoch. Rozdiel je hlavne limitoch poistného krytia.

PZP Garant Plus

Limity poistného krytia:

 • 5.240.000 € pre škody na zdraví a pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených;
 • 1.050.000 € pre škody spôsobené na majetku (škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci) a ušlý zisk bez ohľadu na počet poškodených.

PZP Eurogarant Plus

Limity poistného krytia:

 • 5.240.000 € pre škody na zdraví a pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených;
 • 2.000.000 € pre škody spôsobené na majetku (škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci) a ušlý zisk bez ohľadu na počet poškodených.

Zľavy v PZP KOMUNÁLNA poisťovňa

Pri uzatvárané PZP môžete využiť viacero zliav. Aj vďaka tomu je KOMUNÁLNA poisťovňa cenovo v povinnom zmluvnom poistení pre vodičov často krát zaujímavá. Štandardne poskytuje poisťovňa tieto zľavy:

 • bonus za bezškodový priebeh do výšky 60 % (KOMUNÁLNA poisťovňa odpúšťa prvú zavinenú škodovú udalosť);
 • zľava za ročnú platbu 3%;
 • zľava za viac poistení 5 až 20% (platí pre nových aj starých klientov);
 • obchodno-akvizičná zľava 5 až 45%;
 • produktové zľavy pre dôchodcov, ZŤP, historické vozidlá max. do 20%.

Bezplatné benefity k PZP KOMUNÁLNA poisťovňa

 • Plnení v prípade škody na vozidle v, ktorá vznikla v dôsledku živelnej udalosti. Živelnou udalosťou môže byť napr. pád stromov, povodeň, záplava, zemetrasenie, víchrica, zosuv pôdy, tiaž snehu po páde zo strechy, krupobitie a pod. Kryté sú takmer všetky prírodné živelné udalosti, ale len do sumy 500 € so spoluúčasťou 10%.
 • Poistné plnenie v prípade úrazu vodiča a posádky pri dopravnej nehode v poistenom aute do sumy 3.320 € na každého člena posádky.
 • Poistenie batožiny v motorovom vozidle, pre ktoré máte PZP do výšky 500 €. Platí to len pre osobné a úžitkové vozidlá s hmotnosťou do 3,5 t.

Asistenčné služby k PZP

KOMUNÁLNA poisťovňa ponúka na výber až 4 varianty asistenčných služieb. Asistenčnú služby k PZP zabezpečuje spoločnosť GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA, s.r.o..

Varianty asistenčných služieb:

 • Garant Plus;
 • Eurogarant Plus;
 • Špeciál Plus;
 • Optimum Plus.

Prvé 2 sú zdarma v cene PZP a ostatné si môžete priplatiť v rámci tej istej zmluvy povinného zmluvného poistenia.

Kontakty

Adresa
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
Bratislava 811 05

Hlásenie škody na PZP
0850 111 566 zo Slovenska alebo +421 2 52 62 72 82 zo zahraničia alebo online

Asistenčné služby k PZP
18118 zo Slovenska alebo +421 2 635 322 36 v zahraničí

Ako postupovať

   Porovnajte si ponuky PZP >>

   Vyberte najlepšiu ponuku

   Uzatvorte PZP online

   Zmluvu dostanete na email

Výhody online poistenia

   Porovnanie cien PZP>>

   Zľavy až do 70%

   Uzatvorenie za pár minút

   PZP platí okamžite

   Nemusíte ísť do poisťovne

   Zmluva a zelená karta ihneď na email

Užitočné odkazy

Ako si môžete porovnať ceny PZP

Postup pri uzatváraní PZP online

Ako postupovať pri zmene poisťovne

Ako ukončiť PZP pri predaji auta

Ako môžete zrušiť PZP

Ako postupovať pri dopravnej nehode

Chcete platiť menej za svoje PZP?
Porovnať ceny PZP