PZP Groupama poisťovňa

Groupama nepatrí k veľkým hráčom v povinnom zmluvnom poistení. Má jeden z najmenších podielov na trhu PZP.

Čo je predmetom poistenia PZP Groupama

Minimálny rozsah poistného krytia je daný zákonom. PZP musí kryť tieto škody a pre Groupamu to platí rovnako:

 • škody na zdraví a náklady pri usmrtení;
 • škody vzniknuté poškodením, zničením;
 • odcudzením alebo stratou veci;
 • ušlý zisk;
 • účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní vyššie uvedených nárokov.

Limity poistného plnenia v PZP od Groupama poisťovne

Groupama vo svojom povinnom poistení ponúka minimálne limity, ktoré požaduje zákon. Vyššie momentálne neponúka ani za príplatok.

 • Škody na zdraví 5.240.000 €
 • Ostatné škody 1.050.000 €

Aké zľavy a bonusy môžete získať pri dojednávaní PZP

Groupama umožňuje pri uzatváraní PZP využiť tieto zľavy:

 • bonus za bezškodový priebeh do výšky 60%;
 • zľava pre rodičov detí do 15 rokov vo výške 10%;
 • zľava za iné poistenie v Groupama poisťovni vo výške 10%;
 • zľava pre majiteľov účtov v OTP banke vo výške 10%;
 • zľava za ročnú platbu vo výške 5%;
 • zľava, ak bývate v menšom meste alebo na vidieku do výšky 25%.

Bezplatná konzultácia v trestnom konaní ako služba k PZP

V rámci verejného prísľubu Groupama poskytuje k PZP bezplatnú právnu pomoc v trvaní 3 hodín, ktorú môžu využiť klienti s PZP od Groupamy pri dopravných nehodách s možnými trestnoprávnymi následkami. Toto sú bližšie podmienky:

 • Služba sa týka poistných zmlúv PZP, ktoré sú platné a účinné v čase škodovej udalosti a škodová udalosť už bola nahlásená.
 • O službu musí klient požiadať a môže ju využiť, ak pri dopravnej nehode došlo k spáchaniu trestného činu ublíženia na zdraví, spôsobenia ťažkej ujmy na zdraví alebo usmrtenia alebo existuje podozrenie, že mohlo dôjsť zo strany poisteného k spáchaniu trestného činu.
 • Konzultácie zabezpečuje ich partnerská advokátska kancelária Javor - Tokár, ktorá sa prioritne špecializuje na dopravné nehody.

Asistenčné služby k PZP Groupama

Asistenčné služby poskytuje Europ Assistance s.r.o. Máte na výber 2 balíky.

 • Groupama Assistance je zahrnutý v cene povinného zmluvného poistenia. Je to základný balík.
 • Groupama Assistance Plus je rozšírený o pár veci navyše a môžete si ho dopoistiť.

Sú v nich zahrnuté tieto služby:

 • oprava na mieste alebo odťah do najbližšej opravovne;
 • vyhľadanie najbližšieho servisu;
 • technická konzultácia po telefóne;
 • úschova nepojazdného vozidla;
 • doprava vozidla zo zahraničia alebo odtiahnutie do domovského servisu v SR;
 • ubytovanie alebo náhradný automobil B alebo vlak II. triedy;
 • organizácia právneho zastúpenia, analýzy podkladov, mediácie, poradenstva.

Ďalšie informácie k PZP Groupama

 • V cene PZP je zahrnuté aj úrazové poistenie, ku ktorému sa Groupama zaväzuje vo verejnom prísľube. Plnenie z poistenia je vo výške 2.000 €, ak sú trvalé následky po úraze vyššie ako 76%.
 • Tak isto je v cene zahrnutá právna pomoc v podobe bezplatnej konzultácie v trvaní 3 hodín. Plnenie vyplýva takisto z verejného prísľubu.
 • Groupama prehlasuje, že pri PZP prestali uplatňovať amortizáciu. V tom prípade škody musí uhrádzať podľa cien nových náhradných dielov bez zohľadnenia ich opotrebenia.
Tieto benefity, teda minimálne prvé 2, sú asi viac marketing ako užitočný benefit. Podmienky nie sú zaujímavé, ale je to v rámci ceny, tak to asi netreba príliš riešiť.

Kontakty

Adresa
Groupama poisťovňa a. s.
Miletičova 21
821 08 Bratislava

Hlásenie škody na PZP
+421 2 208 54 208 alebo online

Asistenčné služby k PZP Groupama
+421 220 854 504

Ako postupovať

   Porovnajte si ponuky PZP >>

   Vyberte najlepšiu ponuku

   Uzatvorte PZP online

   Zmluvu dostanete na email

Výhody online poistenia

   Porovnanie cien PZP>>

   Zľavy až do 70%

   Uzatvorenie za pár minút

   PZP platí okamžite

   Nemusíte ísť do poisťovne

   Zmluva a zelená karta ihneď na email

Užitočné odkazy

Ako si môžete porovnať ceny PZP

Postup pri uzatváraní PZP online

Ako postupovať pri zmene poisťovne

Ako ukončiť PZP pri predaji auta

Ako môžete zrušiť PZP

Ako postupovať pri dopravnej nehode

Chcete platiť menej za svoje PZP?
Porovnať ceny PZP