PZP Generali Poisťovňa

Generali patrí v povinnom zmluvným poistení k silným hráčom na trhu. Už dlhšie obdobie patrí do trhovej štvorky.

Generali ponúka pri PZP 3 rôzne balíky

Balík M

 • Limit poistného plnenia PZP: Škoda na zdraví 5,24 mil. €
 • Limit poistného plnenia PZP: Materiálna škoda 1,05 mil. €
 • Asistenčné služby KLASIK

Balík L

 • Limit poistného plnenia PZP: Škoda na zdraví 6 mil. €
 • Limit poistného plnenia PZP: Materiálna škoda 6 mil. €
 • Asistenčné služby KLASIK
 • Úraz dopravovaných osôb
 • Živel a hlodavec
 • Výtlk

Balík XL

 • Limit poistného plnenia PZP: Škoda na zdraví 10 mil. €
 • Limit poistného plnenia PZP: Materiálna škoda 10 mil. €
 • Asistenčné služby KLASIK
 • Úraz dopravovaných osôb
 • Živel a hlodavec
 • Výtlk
 • Asistenčné služby PREMIUM
 • Stret so zverou
 • Pneumatiky

Aké škody sú kryté v PZP Generali v jednotlivých rizikách

 • Živel a hlodavec – Toto pripoistenie kryje živelné riziká (krupobitie, víchrica, povodeň, zosuv pôdy a pod.) a poškodenie vzniknuté hlodavcami, čo sú najčastejšie rozhryzené káble.
 • Výtlk – Poškodenie diskov a pneumatík z dôvodu zlého stavu vozovky.
 • Úraz dopravovaných osôb – Krytie smrti, trvalých následkov po úraze, nevyhnutného liečenia zranení spôsobených úrazom dopravovaných osôb vrátane vodiča.
 • Stret so zverou – Škody spôsobené stretom so zverou.
 • Pneumatiky – Poškodenia pneumatiky defektom, defektom pri dopravnej nehode alebo vandalizmom.
 • Asistenčné služby KLASIK – Rozsah krytia nájdete nižšie.

Pripoistenia k PZP Generali

K povinnému zmluvnému poisteniu ponúka Generali aj 2 pripoistenia, ktoré sú obyčajne súčasťou havarijného poistenia.

 • Čelné sklo – Toto pripoistenie kryje škody spôsobené pri havárii, vandalizme, živelnej udalosti alebo poškodení pri odletení kamienka.
 • Krádež – Krytie krádeže celého vozidla alebo jeho časti.

Asistenčné služby k PZP Generali

Generali poskytuje k PZP asistenčné služby KLASIK, ktoré sú aj v rámci základného balíka a asistenčné služby PRÉMIUM, kde sú vyššie limity plnenia a zopár služieb navyše.

V balíku asistenčných služieb KLASIK nájdete tieto služby:

 • Oprava/odťah/úschova (oprava na mieste, odťah do najbližšej opravovne, úschova nepojazdného vozidla, organizácia odťahu do miesta bydliska, ubytovanie, preprava).
 • Krádež vozidla (ubytovanie, preprava).
 • Strata/uzamknutie kľúčov vo vozidle (organizácia otvorenia vozidla alebo odťahu do najbližšej opravovne).
 • Defekt (oprava na mieste, odťah do najbližšej opravovne).
 • Zámena paliva, vyčerpanie paliva (asistencia a dovoz paliva na miesto, vyprázdnenie nádrže a prečerpanie paliva, odťah do najbližšej opravovne).
 • Vybitá/poškodená batéria (organizácia opravy na mieste alebo odťahu do najbližšej opravovne).
 • Zamrznuté palivo (organizácia opravy na mieste alebo odťahu do najbližšej opravovne).
 • Vandalizmus (organizácia opravy na mieste alebo odťahu do najbližšej opravovne).
 • Repatriácia vozidla do vlasti (cesta na vyzdvihnutie opraveného vozidla, odťah vozidla do vlasti).
 • Vrak po nehode (organizácia formalít s vyradením z evidencie vozidla, úhrada zošrotovania).
 • Náhradné diely (organizácia nákupu, odoslanie náhradných dielov).
 • Finančná tieseň poisteného (poskytnutie pôžičky na opravu).
 • Právna asistencia v prípade správneho a civilného sporu (právne zastúpenie, informácie, analýza podkladov, mediácia, poradenstvo).

Kontakty

Adresa
Generali Poisťovňa, a. s.
Lamačská cesta
841 04 Karlova Ves

Hlásenie škody na PZP
+421 2 38 11 11 17 alebo online

Asistenčné služby k PZP Generali
0800 121 122 alebo zo zahraničia +421 2 58 57 22 66

Ako postupovať

   Porovnajte si ponuky PZP >>

   Vyberte najlepšiu ponuku

   Uzatvorte PZP online

   Zmluvu dostanete na email

Výhody online poistenia

   Porovnanie cien PZP>>

   Zľavy až do 70%

   Uzatvorenie za pár minút

   PZP platí okamžite

   Nemusíte ísť do poisťovne

   Zmluva a zelená karta ihneď na email

Užitočné odkazy

Ako si môžete porovnať ceny PZP

Postup pri uzatváraní PZP online

Ako postupovať pri zmene poisťovne

Ako ukončiť PZP pri predaji auta

Ako môžete zrušiť PZP

Ako postupovať pri dopravnej nehode

Chcete platiť menej za svoje PZP?
Porovnať ceny PZP