PZP AXA poisťovňa

Axa prináša do PZP inovatívny prístup. Na jednej zmluve si u nich môžete poistiť povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie a úrazové poistenie poistníka.

Axa ponúka viacero variantov poistenia, moderný asistenčné služby a spravodlivý výpočet poistného pri PZP.

Varianty PZP v AXA poisťovni

Rozdiely sú v limitoch poistného plnenia a v pripoisteniach v rámci balíka PZP.

PZP – základné krytie

 • Tento variant je to najzákladnejšie povinné zmluvné poistenie, ktoré si môžete v Axe dojednať.
 • Limity poistného krytia – škody na majetku 2,5 mil. € a škody na zdraví do 5,24 mil. €.

PZP – navýšené krytie

 • Tento variant obsahuje tiež len čisté PZP bez pripoistení. Sú tu však vyššie limity poistného plnenia.
 • Limity poistného krytia – škody na majetku 5 mil. € a škody na zdraví až do 7 mil. €.

PZP PLUS

 • Limity poistného krytia – škody na majetku 2,5 mil. € a škody na zdraví až do 5,24 mil. €.
 • Trvalé telesné poškodenie z úrazu s plnením od 10% - krytie 10.000 € a krytie pre prípad úmrtia vo výške 5.000 €.

PZP PRÉMIUM

 • Limity poistného krytia – škody na majetku 5 mil. € a škody na zdraví až do 7 mil. €.
 • Trvalé telesné poškodenie z úrazu s plnením od 10% - krytie 20.000 € a krytie pre prípad úmrtia vo výške 10.000 €.
 • Pripoistenie batožiny 500 €.
 • Pripoistenie náhradného vozidla 120 € (max. 3 dni ročne).
 • Pripoistenie vlastnej škody (max. 5.000 € ročne).

Zľavy na PZP od AXA poisťovne

Pri dojednávaní PZP si môžete vyjednať viaceré zľavy. Kooperativa patrí k poisťovniam, ktoré dokážu ísť s cenou pomerne slušne dole. Často krát je to na hrane a je otázne, či sa to ešte poisťovni aj reálne oplatí.

Môžete využiť tieto zľavy:

 • Vstupná obchodná zľava – do 50%. Pri tejto zľave Axa nepožaduje žiadne doklady. Postačuje len odpoveď na otázku k poistným udalostiam.
 • Bonus pri bezškodovom priebehu – do 60%. Uplatňuje sa na základe doloženie dokladov o bežškodovom priebehu predchádzajúceho poistenia.
 • Obchodná zľava. Obchodník vám môže poskytnúť zľavu do výšky 10% a pre ľudí, ktorí sú ZŤP platí zľava 15%.
 • Zľava za viac produktov AXA – 5%.
 • Zľava za ročnú platbu – 10%.

Asistenčné služby PZP AXA

Asistenčná služba zahrnutá v cene PZP

 • Právna asistencia – 400 €.
 • Oprava na mieste – pri nehode 110 € v SR a 150 € v zahraničí, pri poruche 70 € v SR a 150 € v zahraničí.
 • Odťah vozidla z miesta nehody/poruchy – pri nehode v SR bez limitu, v zahraničí do najbližšieho servisu, pri poruche do najbližšieho servisu.
 • Taxi – pokiaľ nie je možné opraviť auto v deň oznámenia poistnej udalosti. Plnenie pri nehode v SR do 15 €, v zahraničí do 30 € a pri poruche v SR len organizácia (platí poistník) a v zahraničí do 30 €.
 • Ubytovanie v hoteli – pokiaľ nie je možné opraviť auto v deň oznámenia poistnej udalosti – pri nehode 1 x 80 € v SR, 2 x 75 € v zahraničí, pri poruche v SR nie, v zahraničí 2 x 75 €.
 • Náhradné vozidlo počas doby opravy nepojazdného auta – len zorganizovanie ako pri nehode, tak isto aj pri poruche.
 • Repatriácia vozidla do vlasti – pri nehode bez limitu, pri poruche do 750 €.
 • Cesta na vyzdvihnutie opraveného auta – pri nehode v SR nie je, v zahraničí do 250 €, pri poruche v SR bez limitu, v zahraničí nie je.
 • Defekt pneumatiky – oprava, výmena za rezervu alebo odťah – do 120 € ako pri poruche, tak isto aj pri nehode v SR aj v zahraničí.
 • Vyčerpanie, zámena paliva – odťah alebo dovoz paliva - do 50 € ako pri poruche, tak isto aj pri nehode v SR aj v zahraničí.

Asistenčná služba za príplatok

 • Právna asistencia – 4.000 €.
 • Oprava na mieste.
 • Odťah vozidla z miesta nehody/poruchy.
 • Taxi – pokiaľ nie je možné opraviť auto v deň oznámenia poistnej udalosti. Plnenie pri nehode do 160 € ako pri poruche, tak isto aj pri nehode v SR aj v zahraničí.
 • Ubytovanie v hoteli – pokiaľ nie je možné opraviť auto v deň oznámenia poistnej udalosti – pri nehode aj poruche 7 x 110 € a platí to v SR aj zahraničí.
 • Náhradné vozidlo počas doby opravy nepojazdného.
 • Repatriácia vozidla do vlasti.
 • Cesta na vyzdvihnutie opraveného auta.
 • Defekt pneumatiky – oprava, výmena za rezervu alebo odťah.
 • Vyčerpanie, zámena paliva – odťah alebo dovoz paliva.

Doplňujúce informácie k PZP od AXA poisťovne

 • Povinné zmluvné poistenie platí na území SR a v krajinách, ktoré sú uvedené na zelenej karte.
 • Asistenčné služby v Českej republike sú poskytované za tých istých podmienok ako v SR.
 • Odťah po dopravnej nehode je v celej SR a ČR zadarmo a bez limitu.
 • Poistenie pneumatiky je v celej ČR a SR zadarmo.
 • Pri PZP Axa neuplatňuje spoluúčasť.

Kontakty

Adresa
AXA pojišťovna a.s.
Kolárska 6, 811 06
Bratislava

Hlásenie škody na PZP
+421 2 2929 2929 alebo online

Asistenčné služby k PZP AXA
+421 2 2929 2929

Ako postupovať

   Porovnajte si ponuky PZP >>

   Vyberte najlepšiu ponuku

   Uzatvorte PZP online

   Zmluvu dostanete na email

Výhody online poistenia

   Porovnanie cien PZP>>

   Zľavy až do 70%

   Uzatvorenie za pár minút

   PZP platí okamžite

   Nemusíte ísť do poisťovne

   Zmluva a zelená karta ihneď na email

Užitočné odkazy

Ako si môžete porovnať ceny PZP

Postup pri uzatváraní PZP online

Ako postupovať pri zmene poisťovne

Ako ukončiť PZP pri predaji auta

Ako môžete zrušiť PZP

Ako postupovať pri dopravnej nehode

Chcete platiť menej za svoje PZP?
Porovnať ceny PZP