PZP Allianz – Slovenská poisťovňa

Allianz patrí pri povinnom zmluvnom poistení k lídrom na trhu. Dlhodobo si udržiava veľmi slušný podiel na trhu PZP. Nepatrí k najlacnejším poisťovniam, ale aj napriek tomu je v počte poistených vozidiel na druhom mieste.

Allianz ponúka 4 varianty PZP

Rozdiely sú hlavne vo výške poistného krytia a v spoluúčasti. Modul Ostatné vozidlá je špecifický v tom, že je určený pre PZP na motocykle, prívesy a pod.

Limity poistného krytia

Základné krytie

 • Pri škode na zdraví je hranica 5,24 mil. EUR bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených osôb.
 • Pri vecných škodách a ušlom zisku je krytie maximálne 1,05 mil. EUR na 1 poistnú udalosť.

Navýšené krytie

 • Pri škode na zdraví je hranica 10 mil. EUR bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených osôb.
 • Pri vecných škodách a ušlom zisku je krytie maximálne 5 mil. EUR na 1 poistnú udalosť.

Modul Basic

 • Tento modul PZP od Allianzu je určený pre vodičov, ktorý jazdia len občas a na cestách nestrávia nejako veľa času.
 • Ponúka základný limit poistného krytia . Škody na zdraví a usmrtení 5,24 mil. EUR a pri vecných škodách a ušlom zisku 1,05 mil. EUR.
 • Spoluúčasť je povinná.
 • Asistenčná služba Allianz Assistance nie je v cene PZP, ale môžete si ju dojednať za príplatok 3,60 €.

Modul Standard

 • Je to zlatá stredná cesta určená pre bežných vodičov, ktorý potrebujú PZP na svoje auto, jazdia často, ale nie sú za volantom každý deň.
 • Ponúka základný limit poistného krytia . Škody na zdraví a usmrtení 5,24 mil. EUR a pri vecných škodách a ušlom zisku 1,05 mil. EUR.
 • Toto PZP je bez spoluúčasti.
 • Asistenčná služba Allianz Assistance nie je v cene PZP, ale môžete si ju dojednať za príplatok 3,60 €.

Modul Optimal

 • Je určený pre vodičom, ktorý sedia za volantom takmer každý deň.
 • Ponúka základný limit poistného krytia . Škody na zdraví a usmrtení 10 mil. EUR a pri vecných škodách a ušlom zisku 5 mil. EUR.
 • Asistenčná služba Allianz Assistance je v cene povinného zmluvného poistenia.
 • Spoluúčasť je voliteľná.

Modul Ostatné vozidlá

 • Nie je určený pre osobné motorové vozidlá. Cez PZP v tomto variante môžete poistiť všetky ostatné vozidlá ako PZP pre motocykle, prívesy, nákladné vozidlá a podobne.
 • Pri tomto module si môžete vybrať základný aj navýšený limit poistného krytia.
 • Spoluúčasť sa pri tomto PZP neuzatvára.
 • Asistenčné služby nie sú súčasťou tohto modulu.

Asistenčné služby PZP Allianz

 • Allianz využíva pri svojom PZP asistenčnú službu Allianz Assistance. Môžete ju využiť pre nehode, poruche alebo krádeži auta. Platí na Slovenku aj v zahraničí.  Asistenčná služba k PZP od Allianz vám zabezpečí tieto veci:
 • Príchod cestnej služby, opravu vozidla na mieste, odťah vozidla, ak došlo je auto po nehode nepojazdné, náklady za manipuláciu s vozidlom a za vyprostenie.
 • Ubytovanie v núdzi pri nehode, poruche alebo krádeži auta.
 • Návrat do miesta bydliska po nehode, poruche alebo krádeži auta.
 • Uschovanie nepojazdného vozidla.
 • Zabezpečenie náhradného vozidla po nehode, poruche alebo krádeži.

Asistenčné služby k PZP Allianz môžete využívať na Slovensku, Česku, krajinách Európy a dokonca aj v európskej časti Ruska a Turecka.

Doplňujúce informácie k PZP od Allianz poisťovne

Územná platnosť poistenia

Povinné zmluvné poistenie platí na území SR a v krajinách, ktoré sú členmi Kancelárie zelenej karty.  Allianz, ak isto ako iné poisťovne, Vám vystaví bielu a zelenú kartu. Bieli kartu používate na Slovensku a v zahraničí zelenú kartu.

Uplatňovanie amortizácie

Allianz vyhlasuje, že pri plnení neuplatňuje amortizáciu. Poistený dostane od poisťovne primerané náklady na opravu auta v plnej výške, ak celkové náklady nepresiahnu všeobecnú hodnotu vozidla.

Zľavy a bonusy

 • Zľava za zmluvu uzatvorené online vo výške 20%.
 • Ak sa rozhodnete pre spoluúčasť, tak získate zľavu 7%.
 • Allianz zohľadňuje škodový priebeh klienta, čo môže byť negatívne, ak ste spôsobili poistnú udalosť z PZP, ale aj pozitívne, ak jazdíte bez nehody.

Kontakty

Adresa
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava

Hlásenie škody na PZP
0800 122 222 alebo  +421 2 496 15 677 alebo online

Asistenčné služby k PZP Allianz
+421 2 529 33 112

Ako postupovať

   Porovnajte si ponuky PZP >>

   Vyberte najlepšiu ponuku

   Uzatvorte PZP online

   Zmluvu dostanete na email

Výhody online poistenia

   Porovnanie cien PZP>>

   Zľavy až do 70%

   Uzatvorenie za pár minút

   PZP platí okamžite

   Nemusíte ísť do poisťovne

   Zmluva a zelená karta ihneď na email

Užitočné odkazy

Ako si môžete porovnať ceny PZP

Postup pri uzatváraní PZP online

Ako postupovať pri zmene poisťovne

Ako ukončiť PZP pri predaji auta

Ako môžete zrušiť PZP

Ako postupovať pri dopravnej nehode

Chcete platiť menej za svoje PZP?
Porovnať ceny PZP