Povinné zmluvné poistenie - cena nemusí byť vždy najdôležitejšia

  • 14.04.2018
  • Kategória: PZP
  • Autor: Ing. Ondrej Izakovič
Povinné zmluvné poistenie - cena nemusí byť vždy najdôležitejšia
Asi žiadne poistenie na trhu nezažilo a nezažíva toľko pozornosti ako povinné zmluvné poistenie. Prečo? PZP je povinné a každý z nás si ho musí uzatvoriť. Núti nás to k tomu, aby sme mu venovali väčšiu pozornosť. Najviac pozornosti však ľudia venujú cene za povinné zmluvné poistenie. Je PZP naozaj len o cene?

Kvalita vs. cena za povinné zmluvné poistenie

Riešite kvalitu PZP alebo len jeho cenu? Väčšina ľudí chce mať najlacnejšie povinné zmluvné poistenie a zároveň najlepšie PZP na trhu. Nakoniec sa aj tak väčšina ľudí rozhodne pre nízku cenu za PZP a kvalita je na druhom mieste.

Pri pohľade na povinné zmluvné poistenie si musíte uvedomiť, že je ťažko urobiť super PZP a zároveň to najlacnejšie poistenie a pritom dať každému tie najvýhodnejšie asistenčné služby.

Všetky poisťovne sa snažia osloviť klientov nejakým ťahákom. Sústredia sa na jednu skupinu vozidiel či skupinu klientov, aby prilákali ľudí a potom je to už na predajných zručnostiach sprostredkovateľa (finančného poradcu), s ktorým podpisujete zmluvu.

Je cena za povinné zmluvné poistenie nízka alebo vysoká?

Cena povinného zmluvného poistenia bola, je a bude neustálym kompromisom. Peniaze, ktoré vyberá poisťovňa na poistnom, nie sú ziskom poisťovne.

Kam putujú peniaze vybrané z PZP?

Hneď, ako uzatvoríte a zaplatíte poistnú zmluvu, ide z každej našej platby poistného počas trvania zmluvy minimálne 15 % sprostredkovateľovi poistenia ako provízia, 8 % ide do záchranného hasičského zboru a časť na príspevok do garančného fondu, ktorý spravuje Slovenská kancelária poisťovateľov (za rok 2016 tvorili príspevky poisťovní 4 milióny eur).

Kde ide zvyšok? Zo zvyšku musí poisťovňa zabezpečiť splniteľnosť všetkých záväzkov plynúcich z poistných zmlúv PZP a musí vytvárať aj rezervy. Tu končí väčšina peňazí vybraných z poistného za povinné zmluvné poistenie. A až na konci je zisk poisťovne.

Úloha poradcu pri povinnom zmluvnom poistení

Čo sa týka provízie, ktorú dostáva poradca za sprostredkovanie PZP, tak si myslím, že im nie je čo závidieť. Je to jedna z najnižších províznych sadzieb z poistných zmlúv. Na trhu a v obchodoch sú za sprostredkovanie obchodu v iných oblastiach provízie niekoľkonásobne vyššie.

Pri provízii za povinné zmluvné poistenie, ale aj pri iných poistných či finančných produktoch by sme si mali uvedomiť, že si touto čiastkou platíte službu „starostlivosť o klienta“ a tak by sme sa mali k tomu postaviť.

Ak ste účastníkmi dopravnej nehody, prvé čo je, zdvihnete telefón, zavoláte tomu, kto má v správe vašu zmluvu PZP a spôsobom „bábo raď“ je povinný vám povedať celý postup, čo robiť. Ak je to možné, čo spraví len zlomok poradcov, sadne do auta a príde za vami na miesto. Je to extrém a sú to ojedinelé prípady.

Ďalej vám môže byť nápomocný pri príprave tlačív na nahlásenie poistnej udalosti a môže nahlásiť poistnú udalosť a pomôcť vám ju dotiahnuť do úspešného konca.

Klient pri riešení poistnej udalosti jednoducho nemá čo hľadať v poisťovni. Jediné, čo má urobiť, je len vytočiť číslo telefónu tomu, kto mu zmluvu uzatvoril, alebo kto nad ňou prevzal správu a je úplne jedno, či je pondelok, nedeľa, pravé poludnie alebo polnoc. Toto si ako klient platíte a patrí vám táto služba.

Čo keď nie ste spokojný s prácou svojho poradcu?

Ak s prácou sprostredkovateľa – finančného poradcu, ktorý má v správe vašu zmluvu o povinnom zmluvnom poistení, nie ste spokojný, máte právo si nájsť iného, ktorý sa o vás bude starať. Stačí, ak s ním dohodnete na prevode vašej poistnej zmluvy do jeho správy.

Zaslúžite si za vaše peniaze dostať to, čo vám patrí. Toto platí nielen o PZP, ale aj o celej škále finančných produktov.

Porovnanie povinného zmluvného poistenia

V dnešnej dobe už nie je problém sa zorientovať v ponuke PZP všetkých poisťovní na jednom mieste a vybrať si povinné zmluvné poistenie, ktoré hľadáte, či už idete po cene alebo kvalite.

Môžete ísť za finančným sprostredkovateľom alebo si spravíte porovnanie PZP cez online kalkulačku na webe. Je to mnoho efektívnejšie riešenie, ako obiehať všetky poisťovne a vždy s rovnaký výsledkom.

Od čoho sa odvíja výška poistného pri PZP?

Výška poistného pri PZP sa odvíja od veľkosti auta a jeho motora. Dáva to logiku. Čím má auto silnejší motor a je rýchlejšie a ťažšie, tým väčšiu škodu pri nehode môže spôsobiť. Obyčajne sa to premietne do ceny za povinné zmluvné poistenie.

Poisťovne rozdeľujú vozidlá pri povinnom zmluvnom poistení do rôznych skupín.

  • Uniqa poisťovňa, Komunálna poisťovňa, Kooperativa a Grupama poisťovňa majú hlavné triedenie do skupín podľa objemu motora.
  • Union poisťovňa, Wüstenrot poisťovňa, AXA poisťovňa a ČSOB poisťovňa triedia vozidlá do skupín podľa výkonu.
  • Allianz – Slovenská poisťovňa a Generali poisťovňa podľa objemu motora aj podľa výkonu motora.

Poisťovne ďalej upravujú poistné prirážkami alebo zľavami podľa vášho veku, podľa evidenčného čísla okresu, podľa poštového smerového čísla a podľa veku vozidla.

Online PZP kalkulačka alebo poradca šetrí čas pri porovnaní PZP

Ak si zohľadníte všetky vplyvy na cenu poistného, skutočne je najlepšie riešenie navštíviť poradcu, ktorý robí pre všetky poisťovne alebo si uzatvoríte zmluvu cez online PZP kalkulačku.

Pre podobné veľkosti motora nie sú veľké rozdiely v poistnom medzi jednotlivými poisťovňami. Rozpätia objemu motora či výkonu sú podobné a rozdielnosti môžu byť práve pri hraničných objemoch, kedy poisťovne hranicu objemu majú medzi sebou posunutú o pár cm3 alebo pár kW.

Pri využití služieb poradcu alebo online kalkulačky nemusíte nič extra ovládať. Mnohé informácie z toho článku môžete vypustiť z hlavy. Postačuje, ak máte k dispozícii technický preukaz a svoje osobné údaje a prepočet na povinné zmluvné poistenie máte takmer na počkanie.

Ako vyzerá poistné krytie pri povinnom zmluvnom poistení

Čo sa týka výšky poistného krytia, tak v základnom poistení ponúkajú skoro všetky poisťovne minimálne poistné krytie stanovené zákonom. Znenie § 7 ods. 2) zákona č. 381/2001 Z. z. upravuje najmenšiu výšku poistného krytia pre škody na zdraví 5 miliónov eur a pre škody na majetku 1 milión eur.

Takto vyzerá poistné krytie pri tých poisťovniach, ktoré na Slovensku poskytujú povinné zmluvné poistenie.

Skoro všetky poisťovne ponúkajú možnosť navýšiť si poistné krytie za príplatok. Ak najazdíte veľa kilometrov a jazdíte rýchlejšie a razantnejšie a hlavne jazdíte do zahraničia, kde je iný pohľad na hodnotu zdravia a nákladov na liečenie, môžete si zvoliť aj vyššie poistné krytie za príplatok.

Ak ste spôsobil škodu, tak za povinné zmluvné poistenie zaplatíte viac

Veľký vplyv na výšku poistného za PZP má váš škodový priebeh za predchádzajúce obdobie. Ustanovenie § 8 ods. 3) zákona č. 381/2001 Z. z. stanovuje poisťovni povinnosť zohľadniť vo výške poistného váš škodový priebeh za predchádzajúce obdobia.

Od 01.01.2017 je funkčný centrálny register poistných udalostí, do ktorého zasielajú údaje všetky poisťovne na dennej báze a sú v ňom evidované aj poistné udalosti PZP.

Niektoré poisťovne zatiaľ kontrolujú pri uzatvorení povinného zmluvného poistenia škodový priebeh vašim podpisom na tlačive čestné prehlásenie o škodovom priebehu a niektoré poisťovne kontrolujú škodový priebeh podľa registra.

Kontrola škodového priebehu pri uzatvorení PZP alebo pri poistnej udalosti

Ak niektorá poisťovňa nekontroluje škodový priebeh v registri pri podpise zmluvy, to ešte neznamená, že do neho nenahliadne pri poistnej udalosti a nevyvodí za vedomé zamlčanie škodového priebehu v minulosti právne kroky.

Zamlčanie poistných udalostí na tlačive čestné prehlásenie o škodovom priebehu pri uzatváraní zmluvy sa vám nemusí vyplatiť. Práve opačne, môže to v prípade ďalšej poistnej udalosti spôsobiť komplikácie a povinnosť nahradiť časť škody.

Ustanovenie § 793 ods. 1) zákona č. 40/1996 Zb. vám ukladá povinnosť pravdivo odpovedať na všetky otázky poisťovne týkajúce sa poistenia a ak odpoviete nepravdivo, podľa ustanovenia § 798 ods. 1) zákona č. 40/1996 Zb. je poisťovňa oprávnená primerane znížiť poistné plnenie, ak dodatočne zistí, že ste nepravdivo odpovedali na otázku škodového priebehu, aby ste si znížili výšku poistného.

Rozhodne je pre vás lepším riešením priznať všetky poistné udalosti, ktoré ste v minulosti zavinili, aj za cenu vyššieho poistného. Na druhej strane máte istotu, že poisťovňa za vás uhradí všetky škody, ktoré autom môžete spôsobiť.
Ing. Ondrej Izakovič - PZPportal.sk

Ing. Ondrej Izakovič

Pomáham ľuďom a firmám pri výbere a nastavení poistných produktov, aby za ne platili čo najmenej a získali čo najväčší úžitok. Špecializujem sa na poistenie automobilov, zodpovednosti a poistenie podnikateľských rizík.
Zdieľaj:

Ako postupovať

   Porovnajte si ponuky PZP >>

   Vyberte najlepšiu ponuku

   Uzatvorte PZP online

   Zmluvu dostanete na email

Výhody online poistenia

   Porovnanie cien PZP>>

   Zľavy až do 70%

   Uzatvorenie za pár minút

   PZP platí okamžite

   Nemusíte ísť do poisťovne

   Zmluva a zelená karta ihneď na email

Užitočné odkazy

Ako si môžete porovnať ceny PZP

Postup pri uzatváraní PZP online

Ako postupovať pri zmene poisťovne

Ako ukončiť PZP pri predaji auta

Ako môžete zrušiť PZP

Ako postupovať pri dopravnej nehode

Chcete platiť menej za svoje PZP?
Porovnať ceny PZP