Podiel UNIQA poisťovne na trhu PZP je už viac ako 7%

  • 27.08.2018
  • Kategória: PZP
  • Autor: Ing. Ondrej Izakovič
Podiel UNIQA poisťovne na trhu PZP je už viac ako 7%
UNIQA na slovenskom trhu nepatrí síce v oblasti PZP k najväčším hráčom, ale v povinnom zmluvnom poistení nie je ani najmenšia. Drží sa celkom dobre a okrem PZP a havarijného poistenia ponúka aj poistenie majetku a životné poistenie.

UNIQA začala v SR ako poisťovňa Otčina

Jej história siaha do roku 1990, kedy ju založilo pod názvom Poisťovňa Otčina so sídlom v Nitre Ministerstvo poľnohospodárstva, Agrobanka Praha a zakladateľský menšinový podiel mali aj niektoré poľnohospodárske družstvá.

Hlavným cieľom zakladateľov bolo vytvoriť poisťovňu, ktorá sa mala zamerať na krytie poľnohospodárskych plodín a chov živočíchov voči poľnohospodárskym rizikám.

Zlý ekonomický stav spoločností zaoberajúci sa poľnohospodárstvom a chovom zvierat priviedol poisťovňu k rýchlemu hľadaniu alternatívnych produktov pre bežných občanov.

Počnúc rokom 1993 sa veľkej obľube teší poistenie domu a domácnosti, ktoré patrí na trhu medzi silne proklientsky orientované programy, ale za ním nezaostávajú ani programy životného poistenia.

Niekoľko rokov po vzniku vstupuje do poisťovne nový akcionár rakúska poisťovňa Bundesländer Versicherung.

Značka UNIQA prišla na trh v roku 2001

Ďalšia cesta Poisťovne Otčina na slovenskom poistnom trhu bola tiež kľukatá podobne ako pri iných poisťovniach.

Vzhľadom na to, že bolo treba navýšiť kapitálovú hodnotu poisťovne pre udržanie jej expanzie na slovenskom trhu, odkupuje rakúsky majiteľ podiely ostatných akcionárov a z prvotného 16 % podielu sa stáva majoritným akcionárom.

V roku 2001 prichádza k zmene obchodného mena poisťovne na UNIQA poisťovňa, a.s. Pod novou značkou na trhu začínajú pôsobiť sesterské firmy aj v ostatných štátoch sveta.

UNIQA sa zlúčila s R+V poisťovňou

Ďalším dôležitým krokom bolo zlúčenie kmeňa UNIQA poisťovne s kmeňom jej sestry R+V poisťovne pod správu Uniqa. Boli prevzaté všetky záväzky a pohľadávky zanikajúcej R+V poisťovne.

Aj keď v roku prevzatia záväzkov a pohľadávok Uniqa zaznamenala vďaka tejto zmene veľkú stratu, rok na to už pokračuje vyšším tempom aj vďaka väčšiemu poistnému kmeňu.

Podiel na trhu PZP narastá len pomaly

Do boja o klientov PZP sa zapojila, ako všetky ostatné poisťovne, v roku 2001. V prvom roku dosiahla trhový podiel v PZP vo výške 1,1 %, postupne naberá na sile aj v tomto poistení a dostáva sa na piatu priečku so súčasným viac ako 7 % podielom na trhu.

Uniqa na trhu pôsobí ako stabilná poisťovňa, ktorá si drží svoj trend korektného jednania. Svojim klientom ponúka veľa zaujímavých produktov životného aj neživotného poistenia, ktoré sú vysoko hodnotené odborníkmi z finančného trhu.

Podobne je to aj v prípade PZP. Svoju obchodnú politiku smeruje na segmentáciu klientov podľa veku a miesta prihlásenia vozidla.

Aj keď sa v niektorých momentoch môže zdať drahšia či už v havarijnom poistení, alebo poistení PZP, určite stojí za to sa s ňou zaoberať vďaka asistenčným službám, ktoré pre ňu robí AXA assistance, ako aj kvôli korektnému prostrediu pri správe zmlúv a riešení poistných udalostí.

Ing. Ondrej Izakovič - PZPportal.sk

Ing. Ondrej Izakovič

Pomáham ľuďom a firmám pri výbere a nastavení poistných produktov, aby za ne platili čo najmenej a získali čo najväčší úžitok. Špecializujem sa na poistenie automobilov, zodpovednosti a poistenie podnikateľských rizík.
Zdieľaj:

Ako postupovať

   Porovnajte si ponuky PZP >>

   Vyberte najlepšiu ponuku

   Uzatvorte PZP online

   Zmluvu dostanete na email

Výhody online poistenia

   Porovnanie cien PZP>>

   Zľavy až do 70%

   Uzatvorenie za pár minút

   PZP platí okamžite

   Nemusíte ísť do poisťovne

   Zmluva a zelená karta ihneď na email

Užitočné odkazy

Ako si môžete porovnať ceny PZP

Postup pri uzatváraní PZP online

Ako postupovať pri zmene poisťovne

Ako ukončiť PZP pri predaji auta

Ako môžete zrušiť PZP

Ako postupovať pri dopravnej nehode

Chcete platiť menej za svoje PZP?
Porovnať ceny PZP