Partnerské spoločnosti

Poisťovne

 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
 • AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.
 • AXA životní pojisťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Cardif Slovakia, a.s.
 • ČSOB Poisťovňa, a.s.
 • Colonnade s.r.o., organizačná zložka Slovensko
 • D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • ERGO Poisťovňa, a.s.
 • Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s.
 • Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa
 • Generali Poisťovňa, a.s.
 • Groupama Garancia poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • NN Životná poisťovňa, a.s.
 • KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
 • MetLife Europe d.a.c.
 • NOVIS Poisťovňa a.s.
 • Österreichische Hagelversicherung – Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
  pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Union poisťovňa, a.s.
 • UNIQA poisťovňa, a.s.
 • WÜSTENROT poisťovňa, a.s.

Banky

 • mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
 • Československá obchodná banka, a.s.
 • J & T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky
 • Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike
 • OTP Banka Slovensko, a.s.
 • Poštová banka, a.s.
 • Prima banka Slovensko, a.s.
 • Privatbanka, a.s.
 • Sberbank Slovensko, a.s.
 • Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • Tatra banka, a.s.
 • Tatra-Leasing, s.r.o.
 • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., pobočka zahraničnej banky
 • Všeobecná úverová banka, a.s.

Správcovské spoločnosti a obchodníci s cennými papiermi

 • Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.
 • AXA Investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko
 • Conseq Investment Management, a.s.
 • Cornhill Management, o.c.p., a.s.
 • European Investment Centre, o.c.p., a.s. (Aberdeen, Allianz Global Investors Ireland Ltd. - Dublin, Allianz Global Investors KAG – Frankfurt, Allianz Global Investors Luxembourg S.A. – Luxembourg, Amundi Czech Republic Asset Management, a.s., Amundi Luxembourg SA, BlackRock iShares, BNP Paribas Asset Management, C-QUADRAT Kapitalanlage AG, Fidelity Worldwide Investment, Franklin Templeton Investments, Generali CEE Invest plc, KBM Infond, NN Investment Partners, PineBridge Investments, Pioneer Investment Management, Raiffeisen Capital Management, World Investment Opportunities Funds)
 • IAD Investments, správ. spol., a.s.
 • Pioneer Global Funds Distributor, Ltd.
 • PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOCNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

Stavebné sporiteľne

 • ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.
 • Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

Nebankové spoločnosti

 • AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, pobočka Slovensko
 • Consumer Finance Holding, a.s.

Doplnkové dôchodkové spoločnosti

 • AXA d.d.s., a.s.
 • Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.
 • NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Dôchodkové správcovské spoločnosti

 • Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť , a.s.
 • AXA d.s.s., a.s.
 • VÚB GENERALI DȎCHODKOVÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.

Ako postupovať

   Porovnajte si ponuky PZP >>

   Vyberte najlepšiu ponuku

   Uzatvorte PZP online

   Zmluvu dostanete na email

Výhody online poistenia

   Porovnanie cien PZP>>

   Zľavy až do 70%

   Uzatvorenie za pár minút

   PZP platí okamžite

   Nemusíte ísť do poisťovne

   Zmluva a zelená karta ihneď na email

Užitočné odkazy

Ako si môžete porovnať ceny PZP

Postup pri uzatváraní PZP online

Ako postupovať pri zmene poisťovne

Ako ukončiť PZP pri predaji auta

Ako môžete zrušiť PZP

Ako postupovať pri dopravnej nehode

Chcete platiť menej za svoje PZP?
Porovnať ceny PZP