Allianz patrí k najsilnejším hráčom na trhu PZP

  • 01.07.2018
  • Kategória: PZP
  • Autor: Ing. Ondrej Izakovič
Allianz patrí k najsilnejším hráčom na trhu PZP
Ak sa začne hovoriť o jednotke na poistnom trhu v Slovenskej republike, každého hneď napadne poisťovňa Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. No v segmente PZP je momentálne dvojkou na trhu, aj keď len tesne za Kooperativou.

Spojenie so Slovenskou poisťovňou bol kľúčový krok

Svoje prvenstvo nadobudla a stále si ho drží aj vďaka tomu, že poisťovacia spoločnosť Allianz AG v roku 2001 vyhrala výberové konanie pre vstup do štátnej Slovenskej poisťovne a stala sa jej väčšinovým akcionárom.

Od roku 2003 pôsobia na slovenskom poisťovacom trhu obe poisťovne spoločne pod názvom Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Allianz vstúpil na slovenský trh viackrát

Počiatky Allianz – SP pôsobenia na slovenskom poisťovacom trhu siahajú hlbšie, ako do roku 2001.

Na slovenský poistný trh Allianz poisťovňa vstúpila hneď po založení prvej Československej republiky v roku 1919. Aj počas prvej Československej republiky bola najúspešnejšou poisťovňou a držala si svoje prvenstvo od samotného začiatku.

V roku 1945 bola Allianz poisťovňa znárodnená a stala sa súčasťou Československej štátnej poisťovne.

Po federálnom rozčlenení štátu v roku 1969 sa Československá poisťovňa rozdelila na Českou pojišťovnu a Slovenskú poisťovňu, aj keď ďalej fungovali s rovnocennými produktmi, ale každá výhradne na svojom teritóriu.

V roku 1991 vstúpil do platnosti nový zákon o poisťovníctve, ktorý otvoril dvere pre vstup zahraničných poisťovní a tak na slovenský poisťovací trh vstúpila aj poisťovacia spoločnosť Allianz AG a od je vstupu do Slovenskej poisťovne pôsobí na trhu s názvom Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Allianz má históriu dlhšiu ako 100 rokov

Allianz – SP je začlenená do nadnárodnej spoločnosti Allianz AG so sídlom v Nemecku. Materská spoločnosť Allianz má dlhodobú históriu. Bola založená v roku 1890 v Mníchove.

Zo začiatku pôsobila len v Nemecku, neskôr rozšírila svoje služby po okolitých štátoch a v roku 1913 začína pôsobiť aj mimo Európy a v súčasnosti ponúka svoje služby v 70 krajinách po celom svete.

Prvé poistenie auta od roku 1918

Významným medzníkom v histórii Allianz AG bol rok 1918, kedy prichádza s prvým poistným produktom pre motorové vozidlá, ktoré boli len vymoženosťou pre skupinku majetnejších ľudí.

Rozmach automobilového priemyslu sa stáva symbolom povojnového obdobia a poistenie motorových vozidiel je pre poisťovňu kľúčovým produktom.

Od roku 1939 je uzákonené povinné zmluvné poistenie vozidiel, čo poisťovni prinieslo velikánske množstvo nových klientov.

Cez vojnu bola veľká časť budov spoločnosti Allianz zničená a poisťovňa sa dostala do veľmi vážnych technických aj finančných problémov.

V roku 1948 sa centrála poisťovne presúva zo zničeného a rozdeleného Berlína do Mníchova. Súčasne sa v tomto roku prudko rozbieha obchod s poistnými produktmi a Allianz sa rýchlo spamätáva z problémov.

Allianz je silný nielen v poistení automobilov

Allianz SP pôsobí na trhu ako univerzálna poisťovňa a ponúka produkty aj životného aj neživotného poistenia. Svojim vstupom na trh prináša inovatívne poistenia, ktoré sa rýchlo šíria existujúcou sieťou pobočiek a obchodníkov.

Tým, že sme dovtedy poznali len poistné produkty komunistickej štátnej poisťovne, nové životné poistenia oslovili velikánsky počet ľudí.

Predaju životného poistenia v počiatkoch Slovenskej republiky prispieva aj nestabilita Slovenského finančného trhu a zlé ratingové hodnotenie Slovenskej republiky, vďaka ktorému boli výnosy z cenných papierov, do ktorých sa umiestňovali poistné rezervy, okolo 6 až 8 percent.

Aj napriek silnejúcej konkurencii si Allianz – SP stále drží svoje prvenstvo na slovenskom poistnom trhu a jej produkty patria medzi obľúbené vo všetkých vekových kategóriách klientov.

PZP a havarijné poistenie od Allianz si dlhodobo drží svoje miesto na trhu.
Ing. Ondrej Izakovič - PZPportal.sk

Ing. Ondrej Izakovič

Pomáham ľuďom a firmám pri výbere a nastavení poistných produktov, aby za ne platili čo najmenej a získali čo najväčší úžitok. Špecializujem sa na poistenie automobilov, zodpovednosti a poistenie podnikateľských rizík.
Zdieľaj:

Ako postupovať

   Porovnajte si ponuky PZP >>

   Vyberte najlepšiu ponuku

   Uzatvorte PZP online

   Zmluvu dostanete na email

Výhody online poistenia

   Porovnanie cien PZP>>

   Zľavy až do 70%

   Uzatvorenie za pár minút

   PZP platí okamžite

   Nemusíte ísť do poisťovne

   Zmluva a zelená karta ihneď na email

Užitočné odkazy

Ako si môžete porovnať ceny PZP

Postup pri uzatváraní PZP online

Ako postupovať pri zmene poisťovne

Ako ukončiť PZP pri predaji auta

Ako môžete zrušiť PZP

Ako postupovať pri dopravnej nehode

Chcete platiť menej za svoje PZP?
Porovnať ceny PZP