Povinné zmluvné poistenie – online kalkulačka PZP a porovnanie

Hľadáte najlacnejšie povinné zmluvné poistenie? Je to jednoduché. Porovnajte ceny viacerých poisťovní cez našu kalkulačku a uzatvorte si PZP online. Povinné zmluvné poistenie nemusí byť však iba o cene.

Ako vytvoriť porovnanie PZP a ako zatvoriť zmluvu?

 • Do kalkulačky PZP zadajte základné údaje. Stačí zadať EČV a zopár údajov o vás.
 • Zobrazí sa vám porovnanie PZP a vyberte si poisťovňu, kde chcete uzatvoriť zmluvu.
 • Kliknite na košík vpravo, zadajte chýbajúce údaje a uzatvoríte zmluvu.
 • Na email vám príde zmluva PZP, biela karta a inštrukcie k platbe.
 • Uhradíte poistné a máte platné povinné zmluvné poistenie.

Online kalkulačka PZP – výhody

 • Prehľadné porovnanie cien PZP
 • Povinné zmluvné poistenie od všetkých poisťovní
 • Uzatvorenie zmluvy bez návštevy poisťovne
 • Podpis zmluvy nahrádza zaplatenie poistného
 • PZP platí okamžite po úhrade
 • Zmluva a biela karta vám príde na email a auto môžete okamžite prihlásiť na polícii.

Koľko vám môže ušetriť online porovnanie PZP cez našu kalkulačku?

Rozdiely v cenách PZP sú obrovské. Každá poisťovňa ponúka pre vodičov inú cenu. Dokonca aj v tej iste poisťovni môže mať svoje povinné zmluvné poistenie za rôznu cenu.

V každej poisťovni fungujú rôzne zľavy a bonusy k PZP. Je vždy na obchodníkovi, akú výšku zľavy klientovi poskytne. U nás máte garanciu, že vždy budete mať priznané všetky dostupné zľavy a v porovnaní cien PZP budete mať vždy najnižšiu cenu.

Koľko vám môže ušetriť naša PZP kalkulačka?

Pozrite si porovnanie PZP a všimnite si aké rozdielne ceny sú medzi poisťovňami. A to aj napriek tomu, že sú tam priznané všetky zľavy.

Cena za povinné zmluvné poistenie môže byť nižšia a môže byť aj vyššia ako na tomto obrázku. Výpočet je vždy individuálny a závisí od mnohých faktorov. Ak si chcete vypočítať cenu na svoje PZP, tak kliknite na našu PZP kalkulačku.

Čo ovplyvňuje cenu PZP?

Cena za povinné zmluvné poistenie je rozdielna v každej poisťovni. Na cenu majú vplyv viaceré premenné a každá poisťovňa zohľadňuje iné faktory.

Cena povinného zmluvného poistenia môže ovplyvnená týmito vecami:

 • objem motora a výkon motora;
 • vek vozidla a vodiča;
 • evidenčné číslo okresu alebo PSČ;
 • škodový priebeh na predchádzajúcich PZP;
 • existujúce iné zmluvy v poisťovni;
 • deti do 15 rokov;
 • vlastníctvo preukazu ZŤP;
 • ukončenie zmluvy v minulosti z dôvodu neplatenia PZP;
 • frekvencia platby;
 • obchodné zľavy.

Toto je väčšina vecí, ktorá môže mať vplyv na cenu PZP. Každá z poisťovní, ktorá poskytuje povinné zmluvné poistenie, zohľadňuje iné zľavy a prirážky.

Ak si chcete prerátať cenu poistenia, tak využite našu PZP kalkulačku.

Cena PZP je dôležitá. Musí byť vždy najdôležitejšia?

Väčšinu ľudí zaujíma najlacnejšie povinné zmluvné poistenie. Nízka cena za PZP je dôležitá hlavne vtedy, ak máte poistenie, ktoré ponúka len minimálne krytie, ktoré požaduje zákon o povinnom zmluvnom poistení.

Ak chcete mať v PZP aj kvalitné asistenčné služby, rôzne pripoistenia ako poistenie čelného skla, poistenie krádeže, živelné udalosti a pod., tak už cena nie je hlavný parameter, ktorý by mal rozhodnúť o tom, v ktorej poisťovne si uzatvoríte povinné zmluvné poistenie.

Spravte si porovnanie cien PZP, pozrite si aké služby sú v poistení zahrnuté, pozrite si aj pripoistenia, a až potom si vyberte PZP, ktoré si nakoniec uzatvoríte.

Môže poisťovňa zmeniť cenu PZP na existujúcej zmluve?

Áno. Je to bežná prax. Poisťovňa môže cenu PZP znížiť a môže ju aj zvýšiť. Obyčajne dochádza k zvýšeniu poistného za povinné zmluvné poistenie. Je menej prípadov, kedy cena klesne.

Poisťovňa je povinná oznámiť vám výšku poistného za ďalšie poistné obdobie najneskôr 10 týždňov pred výročím zmluvy. Vďaka tomu máte dostatok času na to, aby ste si prerátali cenu poistného za PZP v iných poisťovniach.

Ak nájdete povinné zmluvné poistenie za lepších podmienok, tak môžete podať výpoveď a prejsť do inej poisťovne.

Kedy podať výpoveď PZP, ak chcete zmeniť poisťovňu?

Povinné zmluvné poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú. Poistné obdobie je obyčajne 1 rok. Ak nepodáte výpoveď zmluvy, tak poistenie sa automaticky predlžuje na ďalšie poistné obdobie.

V prípade, že chcete zmeniť povinné zmluvné poistenie, tak musíte podať výpoveď min. 6 týždňov pred výročím zmluvy. Je to dané občianskym zákonníkom.

Dá sa vypovedať PZP aj mimo výročia zmluvy?

Je potrebné rozlíšiť, či auto predávate alebo si auto nechávate naďalej a zostáva v evidencii motorových vozidiel.

Ak auto zostáva vaše a je zároveň aj v evidencii vozidiel, tak výpoveď môžete podať jedine k výročiu a žiadosť o výpoveď musíte podať minimálne 6 týždňov pred výročím zmluvy.

Je len jediná možnosť, ako ukončiť PZP mimo výročia zmluvy. Zákon umožňuje zrušiť povinné zmluvné poistenie pri vzniku škodovej udalosti.

Môžete podať výpoveď PZP 1 mesiac odo dňa oznámenia poistnej udalosti. Výpoveď môžete podať vy, ale presne takisto ju môže dať aj poisťovňa.

Ktorý dátum je dôležitý pri zasielaní výpovedi PZP?

Pri podaní výpovede PZP je dôležitý dátum doručenia výpovedi poisťovni. Dátum podania výpovedi na pošte nie je podstatný.

Preto v prípadoch, ak je termín na tesno a je riziko, že by ste výpoveď nestihli podať, tak choďte podať výpoveď PZP priamo do poisťovne.

Ako môžete zrušiť povinné zmluvné poistenie?

O zrušení PZP hovorí zákon o povinnom zmluvnom poistení a zrušenie poistenia upravuje aj občiansky zákonník. Možností ako môžete ukončiť svoje PZP je viacero a všetky z nich sú upravené zákonom.

Povinné zmluvné poistenie môžete byť zrušené z nasledovných dôvodov:

 • podaním výpovede 6 týždňov pred výročným dňom začiatku poistenia;
 • nezaplatením poistného do jedného mesiaca od jeho splatnosti;
 • zrušením PZP po vzniku škodovej udalosti;
 • zánikom motorového vozidla;
 • zmenou vlastníka vozidla v evidencii vozidiel;
 • vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel;
 • prijatím oznámenia o krádeži motorového vozidla.

Kedy si musíte uzatvoriť povinné zmluvné poistenie?

Uzatvorenie PZP vyplýva zo zákona o povinnom zmluvnom poistení. Musíte ho mať uzatvorené vtedy, ak chcete svoje vozidlo zapísať do evidencii na polícii. Bez platného PZP vám auto do evidencie nezapíšu.

Bez platného PZP nemôžete ani jazdiť. Ak by ste to spravili, tak porušujete zákon o povinnom zmluvnom poistení. V prípade, že by ste spôsobil škodu svojim autom a nebudete mať platné poistenie, tak celú škodu budete musieť zaplatiť z vlastného vrecka. Poškodený si uplatní svoje nároky cez Slovenskú kanceláriu poisťovateľov a tá to bude potom od vás vymáhať.

Vždy majte platné povinné zmluvné poistenie a vždy ho majte zaplatené. Máte tak istotu, že prípadnú škodu za vás zaplatíte poisťovňa z vášho PZP.

Od kedy platí povinné zmluvné poistenie?

Možno vás to prekvapí, ale PZP neplatí po jeho uzatvorení. Platí až po jeho úhrade. Ak by ste svojim autom spôsobili dopravnú nehodu, a nemali by ste uhradené poistné, tak poisťovňa môže odmietnuť plniť.

Platí to po uzatváraní PZP a platí to takisto aj v prípade, ak nemáte zaplatené už existujúce PZP. Ak si zmluvu uzatvoríte cez náš porovnávač PZP, tak platbu môžete spraviť okamžite cez IB alebo QR kód. Je to len pár sekúnd a poistenie platí okamžite.

Aké krytie ponúka povinné zmluvné poistenie?

Poistné krytie v PZP upravuje zákon. Povinné zmluvné poistenie musí mať minimálne krytie vo výške 5.240.000 € pre škody na zdraví a pre škody na majetku 1.050.000 €. Viaceré poisťovne ponúkajú aj navýšené poistné krytie, ktoré si môžete vybrať v rámci ich ponuky. Je to však dobrovoľné.

Čo sa stane ak spravíte nehodu bez platného PZP?

Ten, komu spôsobíte škodu, dostane peniaze z garančného fondu Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Následne bude Slovenská kancelária poisťovateľov od vás vymáhať celú finančnú náhradu, čo môžu byť horibilné sumy, ak spôsobíte väčšiu škodu. Bez PZP nikdy nejazdite.

Ako dlho platí povinné zmluvné poistenie?

PZP musíte mať od prvého do posledného dňa, kedy máte svoje auto evidované v evidencii vozidiel. Ak svoje auto predáte, tak povinné zmluvné poistenie musí mať uzatvorené nový majiteľ.

PZP si musí uzatvoriť nový majiteľ ešte pred tým, ako pôjde na políciu prihlásiť auto na svoje meno. Bez potvrdenia o poistení polícia zmenu v evidencii nevykoná.

Povinné zmluvné poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú. Poistné obdobie je 1 rok. Ak si uzatvoríte PZP napr. od 20.4., tak poistné obdobie končí 19.4. nasledujúci rok. Potom PZP prejde automaticky do ďalšieho poistného obdobia, ak poistenie neukončíte výpoveďou.

Ktoré poisťovne ponúkajú PZP?

Povinné zmluvné poistenie neponúkajú všetky poisťovne. Vo svojej ponuke majú PZP len tieto poisťovne:

 • Allianz – Slovenská poisťovňa a.s.;
 • AXA pojišťovna, a.s.;
 • ČSOB Poisťovňa, a.s.;
 • Generali Poisťovňa, a.s.;
 • Groupama poisťovňa a.s.;
 • Komunálna poisťovňa a.s.;
 • Kooperativa poisťovňa a.s.;
 • Union poisťovňa a.s.;
 • UNIQA poisťovňa a.s.;
 • Wüstenrot poisťovňa a.s..

Povinné zmluvné poistenie má minimálne krytie vymedzené zákonom. Aj napriek tomu každá poisťovňa ponúka iné ceny za PZP, asistenčné služby a pripoistenia k PZP.

Ak si chcete preveriť ceny PZP vo všetkých poisťovniach naraz, tak môžete využiť online porovnanie PZP cez našu kalkulačku.

Čo je biela a zelená karta?

Biela karta je potvrdením o uzatvorení povinného zmluvného poistenia, ktoré musíte mať vždy so sebou v aute, keď jazdíte na Slovensku. Zelená karta slúži pri cestách do zahraničia.

Pri uzatvorení PZP dostanete okamžite dočasnú bielu kartu. Ak si povinné zmluvné poistenie uzatvoríte cez online kalkulačku PZP, tak vám príde biela karta na váš email. Poisťovňa vám pošle na korešpondenčnú adresu bielu kartu, ktorá platí celé prvé poistné obdobie.

Bielu kartu majte vždy so sebou v aute. Môže si ju od váš žiadať polícia pri cestných kontrolách. Takisto vám môže pomôcť v prípade poistnej udalosti, pretože na nej máte aj kontakty na poisťovňu, v ktorej máte uzatvorené povinné zmluvné poistenie.

Čo sú asistenčné služby k PZP?

Sú to doplnkové služby, ktoré sú buď zahrnuté v cene poistenia alebo si môžete v niektorých poisťovniach priplatiť za rozšírené asistenčné služby.

Môžete ich využiť pri dopravnej nehode, poruche auta, krádeži auta alebo iných špecifických situáciách. Niektoré z nich vám asistenčná služba vyrieši aj zaplatí a niektoré z nich iba zorganizuje a zaplatíte si za nich sami.

Každá poisťovňa má asistenčné službu v inom rozsahu a môžete si ich pozrieť pri detaile každej poisťovni v hornom menu alebo na stránkach poisťovní.

Ako postupovať

   Porovnajte si ponuky PZP >>

   Vyberte najlepšiu ponuku

   Uzatvorte PZP online

   Zmluvu dostanete na email

Výhody online poistenia

   Porovnanie cien PZP>>

   Zľavy až do 70%

   Uzatvorenie za pár minút

   PZP platí okamžite

   Nemusíte ísť do poisťovne

   Zmluva a zelená karta ihneď na email

Užitočné odkazy

Ako si môžete porovnať ceny PZP

Postup pri uzatváraní PZP online

Ako postupovať pri zmene poisťovne

Ako ukončiť PZP pri predaji auta

Ako môžete zrušiť PZP

Ako postupovať pri dopravnej nehode

Chcete platiť menej za svoje PZP?
Porovnať ceny PZP